Privacy policy

Titanfit
E-mail: info@titanfit.be  
Telefoonnummer: 0475/44.68.77
IBAN: BE87 7360 5724 2794
BTW: BE 0680.527.353

Definities

– Platform: titanfit.be en alle ondergeschikte pagina’s;
– Bezoeker: persoon die het Platform bezoekt;
– Klant: persoon die op het Platform een bestelling plaatst.

 1. Algemeen

Titanfit.be onderdeel van Titanfit is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op het Platform.

Titanfit.be leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Titanfit.be stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • IP-adres;
 • surfgedrag;
 • herkomst;
 • zoektermen;
 • login gegevens;
 • e-mailadres;
 • profielafbeelding;
 • contactgegevens.

Titanfit.be kan gegevens van je op verschillende manieren vergaren:

 • door gebruik van cookies;
 • tijdens jouw registratie of gebruik van het platform;
 • door, in opvolging van contacten die je met Titanfit.be via deze site hebt gelegd, om nadere informatie te vragen;
 • bij het invullen van formulieren voor de bespreking van jouw probleem of contactnames;
 • bij het invullen, delen en doorsturen van gegevens op jouw initiatief die je deelt met andere gebruikers op onze sites.
 1. Doeleinden van de verwerking

Titanfit.be zal de bij je vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het beheer van jouw account op het Platform met het oog op jouw de beste dienst mogelijk te leveren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door je werd gevraagd;
 • het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • het adequaat beantwoorden van jouw vragen met betrekking tot het Platform of voor het aanbieden van dienstverlening, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door je gevraagd werd;
 • de verificatie van het uniek karakter van de ingevulde gegevens en de waarachtigheid van de casus.

Je bent niet verplicht om jouw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

 1. Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Titanfit.be jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Titanfit.be, haar producten en/of diensten. Titanfit.be kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Titanfit.be bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 1. Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Titanfit.be, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Titanfit.be failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Titanfit.be geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Titanfit.be zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Titanfit.be jouw gegevens aan genoemde derde bekend gemaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Titanfit.be zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Titanfit.be jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Titanfit.be zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie.

 1. Jouw rechten

Je beschikt over de volgende rechten omtrent jouw persoonsgegevens:

 • Recht van toegang en inzage: Je hebt recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van jouw persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Titanfit.be. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet: Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft Je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per e-mail naar info@titanfit.be

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Titanfit.be aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van het Platform vanaf jouw computer, IP-adres en identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 1. Toegang door derden

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 1. Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Je kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adres:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be 

 1. Cookies
 1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Titanfit.be en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan het Platform.

 1. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

 1. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Titanfit.be gebruikt volgende “functionele of noodzakelijke” cookies waarvoor jouw voorafgaande toestemming niet noodzakelijk is:

 • Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.
 • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door jouw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Titanfit.be gebruikt daarnaast ook volgende cookies waarvoor wij jouw voorafgaande toestemming wel vragen:

 • Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer je sites of apps van onze partners gebruikt ).
 • Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Onze websites gebruiken o.m. DoubleClick (verzamelt gegevens over het bekijken van pagina’s en advertenties, en kan een gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt in principe anoniem tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn Google-account).

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 1. Jouw toestemming

Bij jouw eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus jouw toestemming intrekken.

Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van het Platform in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van het Platform geen gebruik kunt maken.

Je gaat ermee akkoord dat Titanfit.be het recht heeft om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden.